Agencja Celna

Nasza firma zatrudnia pięciu licencjonowanych agentów celnych.

Dokonujemy odpraw celnych przy Oddziale Celnym w Lublinie.

Realizujemy odprawy celne na zlecenie naszych Klientów w procedurze dopuszczenia do wolnego
obrotu oraz wywozu.

Specjalizujemy się w szczególności w dokonywaniu odpraw pojazdów samochodowych przywożonych zarówno
z tzw. krajów trzecich (USA, Kanada, Szwajcaria, Norwegia), jak i krajów Wspólnoty Europejskiej.

Proponujemy:

  • organizację odpraw celnych jako pełnomocnik bezpośredni i pośredni,
  • wypełnianie dokumentów towarzyszących dokumentowi SAD takich jak: EUR 1, CMR, TIR, MRN i innych,
  • wystawiamy CMR w WDT (wewnatrzwspólnotowej dostawie towatrów-VAT 0%),
  • występowanie w imieniu klienta przed organami celnymi w sprawach z zakresu prawa celnego,
  • przygotowywanie pism procesowych do sądów administracyjnych w sprawach z zakresu praca celnego,
  • przygotowywanie, wypełnianie i archiwizowanie deklaracji Intrastat.