• organizacja odpraw celnych jako pełnomocnik bezpośredni,
  • wypełnianie dokumentów towarzyszących dokumentowi SAD takich jak: EUR 1, CMR, TIR i innych,
  • występowanie w imieniu klienta przed organami celnymi w sprawach z zakresu prawa celnego,
  • przygotowywanie pism procesowych do sądów administracyjnych w sprawach z zakresu praca celnego,
  • przygotowywanie, wypełnianie i archiwizowanie deklaracji Intrastat.

Tłumaczenia pisemne przysięgłe i tłumaczenia zwykłe:

  • Język niemiecki Niemcy, Austria, Szwajcaria
  • Język francuski Belgia, Francja, Szwajcaria
  • Język niderlandzki, flamandzki, holenderski Holandia, Belgia
  • Język angielski Wielka Brytania, USA, Kanada
  • Język włoski Włochy, Szwajcaria

Za naszym pośrednictwem odzyskaliście już Państwo nadpłaconą akcyzę za sprowadzony samochód
z zagranicy.

Teraz możecie odzyskać część opłaty za KARTĘ POJAZDU, za którą zapłaciliście 500 złotych
w okresie 10 marca 2002 - 14 kwiecień 2006 r.

Kwota zwrotu to 250 - 300 złotych za każdą
KARTĘ POJAZDU