AEO

Miło nam powiadomić Państwa, iż z dniem 17 stycznia 2013r. uzyskaliśmy ŚWIADECTWO Upoważnionego Przedsiębiorcy AEO (AEO  - z ang. Authorised Economic Operator) o nr: PLAEOC300000130040

Aby uzyskać ww. certyfikat musieliśmy spełnić min. niżej wymienione kryteria:
       
         - odpowiednio przestrzegać wymogów celnych,

  • posiadać odpowiedni system zarządzania ewidencjami handlowymi,  który umożliwia właściwą kontrolę celną,
  • posiadać w razie potrzeby, udokumentowaną wypłacalność,
  • posiadać odpowiednie standardy bezpieczeństwa i ochrony.

Korzyści płynące dla nas i naszych klientów jako posiadacza certyfikatu:

posiadając świadectwo AEO korzystamy z następujących ułatwień:

  • podlegamy mniejszej niż inni przedsiębiorcy liczbie kontroli fizycznej i kontroli dokumentów,
  • w przypadku wytypowania nas do kontroli będzie ona przeprowadzana w sposób priorytetowy,
  • nabyliśmy uprawnień do wcześniejszego powiadomienia o wytypowaniu przesyłki do kontroli,
  • jesteśmy uprawnieni do składania przywozowej deklaracji skróconej z ograniczonym zakresem danych bezpieczeństwa,
  • mamy możliwość wnioskowania o przeprowadzenie kontroli w innym miejscu niż urząd celny..